Röhnisch Sportswear

Utifrån kompletterande kärnvärden och anknytning till grundaren Margaretha, har vi tillsammans med Röhnisch designat nya nerslag i deras fysiska miljö. Inredningen är inspirerad av rörelse och redskap som knyter an till funktionsmaterial och aktiviteter. Parallellt med försäljning bjuder miljön in till sociala nätverk och träningsformer som förstärks av engagemang från personalen som är aktiva utövare i olika sportgrenar.

  • Butik, Stockholm

  • Röhnisch Sportswear Aktiebolag

  • Konceptutveckling och interiör arkitektur