Stinsen

Projektet hanterade många skalor. I stadsplaneringsnivå omfattade uppdraget utredningar kring lokalisering av framtida bebyggelse och trafik. I fastighetsutvecklingsnivå handlade arbetet om att ta fram ett koncept för gallerian med utökat antal butiker. Uppdraget omfattade även hyresgästanpassning, där fokus var att erbjuda ett utökat serviceutbud i en fantasifull miljö anpassad för barnfamiljen. Konceptet – en retailmiljö i ett nordiskt ljust trädlandskap, har flera unikt utformade destinationer för barn, med specialritad lekplats och café.

  • Galleria, Stockholm

  • CA Fastigheter AB

  • Konceptutveckling, stadsplanering, interiör och exteriör arkitektur