Spiran

Koncept fick uppdraget att skapa en ny identitet för det brutalistiska och föga gillade parkeringshuset Spiran i Norrköping. Uppdraget handlade om att skapa en välkomnande stadsmässig siluett som tar för sig samt att lyfta byggnadens kvalitéer för att göra det tilldragande och lättorienterat. Med utgångspunkt i byggnadens skruvade form skapade vi en färgsättning som förstärker rörelsen och som tillsammans med dynamisk ljussättning och ny grafik ger en god orienterbarhet.

  • Parkeringshus, Norrköping

  • Fastighets AB L E Lundberg

  • Konceptutveckling