Stockholms Centralstation

Vi har tittat på mönster, former och material runt om i Centralhallen, både i utsmyckande detaljer och i arkitekturen. Material och kulörer som redan fanns i byggnaden plockade vi upp och tog med oss i vår gestaltning av platsen. Centralstationens mönstervärld och materialrikedom korsad med järnvägsestetik har varit vår inspirationskälla till den nya Norra hallen – en dekorerad matdestination i modern tappning.

  • Matdestination, Stockholms Centralstation

  • Jernhusen AB

  • Konceptutveckling och interiör arkitektur