BG79

Setunes ambition är att driva utvecklingen i det forna industriområdet Boländerna i Uppsala. De bärande idéerna i det nya konceptet har varit att byggnaden ska illustrera det förändrings-arbete som påbörjats samt att attrahera morgondagens kontorshyresgäster genom smarta lösningar och väl gestaltade miljöer. Allt med omtanke för såväl människa som miljö. Koncept har utvecklat designkoncept för arkitektur och inredning, tagit fram uthyrningsmaterial, drivit detaljplanearbete och påbörjat byggprojektering.

  • Kontorsbyggnad, Uppsala

  • Setune AB

  • Konceptutveckling, stadsplanering, interiör och exteriör arkitektur