Academic Work

Bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work insåg att de hade ett stort problem – inredningen matchade inte varumärket. Koncept fick därför i uppdrag att lösa inredningsdilemmat. Vi tog fram en innovativ och spännande lösning som både stimulerar och väcker kreativitet men också genererar produktiva spontanmöten. Väl genomtänkta färgkombinationer och stor variation i möblering står som grund. Resultatet blev en plats där man omedelbart känner sig hemma på jobbet.

  • Kontorskoncept, Sverige och Norden

  • Academic Work Sweden AB

  • Konceptutveckling och interiör arkitektur