ReTuna

Koncept konverterade tidigare lagerlokaler till galleria i två plan. Bottenvåningen består delvis av insamling och bearbetning av återlämnat. Entrévåningen och de övre delarna av byggnaden är en galleria med mindre butiksenheter samt ekologiskt café. Allt som säljs är återanvänt, återbrukat eller hållbart producerat. Ett mer klimatsmart sätt att bedriva handel. Pressen beskriver Retuna som världens första återbruksgalleria. Välkommen till ReTuna igen och igen. Foto: Lina Östling

  • Återbruksgalleria, Eskilstuna

  • Eskilstuna Energi och Miljö AB

  • Konceptutveckling och interiör arkitektur