Privat bostad

I Uppsala ligger denna privata villa med bevarad 1920-talskaraktär. Här har vi tagit ett helhetsgrepp över renovering, om- och tillbyggnad av villan, nya komplementbyggnader, markplanering och inredning. Den ursprungliga basen har kompletterats och uppgraderats med utvalda tillägg för en personlig och harmonierande helhet. Symmetri, ett lekfullt formspråk och mönsterverkan typiskt för 1920-talet har arbetats in i inredningen och planeringen av trädgården. Ambitionen var att bevara de befintliga kvaliteterna och att uppdatera villan till ett bekvämt och socialt hem.

  • Villa, Uppsala

  • Privat kund

  • Konceptutveckling, interiör och exteriör arkitektur