Lindhagensgatan 78

För Gillöga AB har Koncept har tagit fram en detaljplan till ett 16 våningar högt bostadshus på Kungsholmen vid Lindhagensplan. Arbetet genomfördes i nära samarbete med Stockholms stad och detaljplanen vann laga kraft i maj 2019. Husets höjd och läge på Lindhagensgatan ger milsvid utsikt för många av lägenheterna. Fastigheten inrymmer dubbla garageplan under mark och lokaler i bottenplan. Inflyttning beräknas till årsskiftet 2021-2022.

  • Flerbostadshus, Stockholm

  • Gillöga AB

  • Konceptutveckling, stadsplanering och exteriör arkitektur