Umestan 19

En självsäker byggnad med nutida formspråk i samspel med befintliga fastigheter var visionen när Lerstenen uppförde ett nytt kontorshus i Umestans företagspark. Gestaltningen präglas av medvetna val i form av hållbara materialval och genomtänkta lösningar. Byggnaden är konstruerad för att vara flexibel över tid för att möta framtidens behov och fasaden är utformad för att optimera energibehovet. Koncept har varit ansvariga för gestaltning och konceptutveckling från skiss till färdigställande och har medverkat som designande arkitekt under byggprojektering och uppförande.

  • Kontorshus, Umeå

  • Lerstenen AB/Selbergs Entrepenad AB

  • Gestaltning och konceptutveckling, exteriör och interiör arkitektur