Hagby Äng och Kulle

Intill Österåkers golfklubb växer en ny stadsdel fram i Åkersberga med den småskaliga trädgårdsstaden som förebild. Här kommer bostäder, grönområden och butikslokaler skapa en levande och trygg stadsdel med hållbarhet i fokus. Koncept har i detaljplanearbetet agerat projektstöd åt de tre byggherrarna som utvecklar området; Gillöga, Magnolia och Nordr i samråd med Österåkers kommun. Tillsammans med Gillöga har vi också utvecklat konceptet för ett delområde där vi har tagit fram tre olika bostadstyper för en mångfald av boendeformer; småhus i form av kedjehus och brygghus samt stadsvillor för flera familjer.

  • Stadsplanering, Österåker

  • Gillöga, Magnolia, Nordr

  • Konceptutveckling och stadsplanering