Löie Söderport

Med inspiration från Visbys gömda innergårdar och gotländsk byggnadstradition har detta projekt vuxit fram på en historisk och helt unik plats precis utanför Ringmuren i Visby. Ett litet område av kalkstensputsade hus med 17 lägenheter, en lokal och 6 radhus vilka sedermera ritades om och anpassades till lägenheter i två plan. Till husen utformade vi en helt bilfri innergård med kalkstensklädda gångstigar, muromgärdade uteplatser och ett gemensamt växthus bland ängsblommor, perennrabatter. Tilldelat Region Gotlands arkitekturpris.

  • Flerbostadshus, Visby

  • Gillöga AB

  • Konceptutveckling, interiör och exteriör arkitektur