Agtira

Vi har hjälpt Food Tech-företaget Agtira med att utveckla och gestalta deras InStore och Complete system. Med InStore är Agtira först i världen med att erbjuda odling av gurka inomhus direkt i butik, t ex hos Ica Maxi i Sundsvall. Här kan man följa växternas utveckling från frö till planta med frukt och skörd. Vi har även hjälpt Agtira med deras helheltssystem, Complete, och tagit fram både ut- och invändig gestaltning. Complete har en kapacitet att producera upp till 100 ton grönsaker och 10 ton fisk per år. Utöver att erbjuda färska grönsaker till konsumenten var det viktigt att anläggningarna också skulle vara lärande och öka kunskapen kring begreppet närodlat samt ge en förståelse för var och hur produktion av precisionsodlad mat kan ske. Kärnan i formgivningen har varit att sätta råvaran i fokus med ett rationellt formspråk som gör Agtiras high tech verksamhet tillgänglig för konsumenten.

  • Odlingssystem, Sundsvall och Östersund

  • Agtira AB

  • Konceptutveckling, interiör och exteriör arkitektur