Wise

En sober färgskala som grund med accenter av formstarka element och en samtida grafik beskriver HOW – House of Wise nya kontor. Strama former kontrasterar byggnadens ursprungliga ornamentik och möblerna är till stor del återbrukade mixat med vad vi kallar för ’tidlöst edgy’. Kontoret har multifunktionella och flexibla rum för att maximera effekten per kvm,  där bland annat podstudio och bibliotek går att hitta. HOW är en befolkad och inbjudande plats där man kan vara både social och försvinna i mängden. Nominerat till ”Sveriges Snyggaste Kontor 2021”.  Foto: Erik Lefvander

  • Kontor, Stockholm

  • Wise Group AB

  • Konceptutveckling och interiör arkitektur