Acne Advertising

Hos Acne advertising flödar kreativiteten. Här får företag hjälp med att förmedla och utveckla sina produkter och affärsidéer till sin fulla potential. När besökare kliver in i den industriella byggnaden i centrala Stockholm kliver de in i Acnes lekfulla värld. Råa ytor har vävts samman med vågade men väl avvägda färger, texturer och material för att inspirera och överraska. Med ett extra lager av formstarka möbler upplevs kontorsinredningen som en personlig och oväntad miljö. Genom rationella och ärliga lösningar för golv, pelare och tak framhävs byggnadens industriarv. Installationer i tak är synliga, golvet putsat till en betongren robust yta. Mixen av det oväntade och det rationella skapar känslan av nyfikenhet och att allt är möjligt!

  • Kontor, Stockholm

  • Acne Advertising

  • Konceptutveckling och interiör arkitektur