Gasverket

Här planeras ett nytt stadsdelscentrum och en destination för hela Stockholm. Varsamt behandlade kulturhistoriska miljöer, där nytt innehåll planeras i samspel med modern arkitektur, ger en ny levande stadsmiljö. Området har förutom innovativ design många nyskapande tekniklösningar där bl.a. varutransporter och parkering planeras under mark. Koncept har tagit fram den konceptuella idén samt detaljplaner som vunnit laga kraft. Från stängd industri till öppen stad!

  • Fastighetsutveckling, Stockholm

  • JR kvartersfastigheter AB

  • Konceptutveckling och stadsplanering