Kvarteret Yxan

Borgerskapet planerar för ett levande kvarter, med ca 180 moderna seniorlägenheter och ett nytt vård- och omsorgsboende i framkant, på Högalid i hjärtat av Stockholm. Utöver bostadshus inrymmer kvarteret även mötesplatser, gym, bibliotek och härligt grönskande trädgårdar. Med publika verksamheter mot gatan skapas också liv i området, vilket ökar trivselfaktorn för både boende och besökande. Koncept är ansvariga arkitekter för gestaltningsidé och konceptutveckling, både vad gäller om- och nybyggnation.

  • Seniorbostäder samt vård och omsorgsboende på Högalid, Stockholm

  • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus

  • Konceptutveckling, stadsplanering och arkitektur