Pulsen Production

Koncept förädlade Pulsen Productions nya huvudkontor i Borås. Den forna fabrikens karaktär behölls och förstärktes genom att synliga pelare och balkar accentuerades och byggnaden skalades av för att framhäva konstruktionen. Enheter med olika karaktär och variation med olika material satte uttryck för kärnan av byggnaden. Industriglaspartier, varma mattor och karaktärsfulla pendlade armaturer är några av de element som sätter tonen på interiören. Nominerat till Årets snyggaste kontor 2019.

  • Kontor, Borås

  • Pulsen Production AB

  • Konceptutveckling och interiör arkitektur