Ica Gnista

För handelsplatsen Gnista i utkanten av Uppsala hade ICA högt ställda miljömål och kommunen ställde höga gestaltningskrav. Utifrån briefen att göra ”en miljömedveten byggnad med djärv identitet” tog vi fram ett enkelt men effektfullt förslag där standardelement används på ett ekonomiskt, innovativt och lekfullt sätt, dessutom klädde vi taket med sedum. Idag fortsätter vi arbetet med ICA för att utöka handeln ytterligare i området.

  • Butikskoncept

  • ICA Fastigheter

  • Konceptutveckling och exteriör arkitektur