Story House Egmont

På Story House Egmonts nya kontor flyttar bolagen Ingager, Royal Design och Egmont samman för att skapa en gemensam plats som främjar möten, innovation och co-working. Här har bolagen egna flexibla hemvister som möts i en kreativ kärna. Garnisonen, som lokalen ligger i, har en tidstypisk 1970-tals arkitektur och en sober färgskala som vi gett energi genom att addera färgstarka inredningselement. För ekonomisk och miljömässig hållbarhet har fokus lagts på loungerna medan möblerna kring arbetsplatserna är av enklare slag och återbrukade.

  • Kontor, Stockholm

  • Egmont Story House AB

  • Konceptutveckling och interiör arkitektur