Stockholm Quality Outlet

Stockholm Quality Outlet är Sveriges första och största outlet för premiumvarumärken. Koncept har tagit fram den konceptuella idén och projekterat alla ingående delar från hus och skylt-program till de möblerade gaturummen. Butikerna inryms i flera av de gamla byggnaderna från flygflottiljen men också i flera nygestaltade byggnader som tillsammans bildar den småstads-karaktär som präglar området. Materialen är klassiska och robusta i trä och puts och har en färgskala i nordiskt ljusa toner.

  • Handelsområde

  • Retail Parks AB

  • Konceptutveckling, stadsplanering och exteriör arkitektur