Gasverksområdet

Här planeras ett nytt stadsdelscentrum och en destination för hela Stockholm. Varsamt behandlade kulturhistoriska fabriksbyggnader där nytt innehåll planeras i samspel med modern arkitektur, ger en ny levande stadsmiljö anpassad för fotgängare och cyklister. Området som omfattar 60 000 kvm har förutom innovativ design många nyskapande tekniklösningar där bl.a. varutransporter och parkering planeras under mark. Koncept har tagit fram den konceptuella idén samt detaljplaner som vunnit laga kraft för Gasverksområdet. Från stängd industri till öppen stad!

Projektfakta

Beskrivning: Stadsdelscentrum och destination, Stockholm
Uppdrag: Konceptuell idé och detaljplaner
Kund: JR kvartersfastigheter
År: 2012-2017

Projekt